- ایجاد ارتباط اداری بین ریاست دانشگاه و واحدهای متبوع اعم از شفاهی و كتبی و پیگیری آنها.
- پیگیری و اجرای دستورات رئیس دانشگاه.
- تنظیم برنامه های كاری و ملاقات رئیس دانشگاه.
- تنظیم صورتجلسات حوزه ریاست و ابلاغ آن به واحدهای ذیربط و پیگیری مصوبات جلسات مذكور.
- انجام اقدامات لازم جهت شركت اعضای هیأت علمی دانشگاه در كنگره ها، كنفرانس ها و سمینارهای داخلی و خارجی با همكاری واحدهای ذیربط.
- تهیه و تنظیم و اجرای طرحها و برنامه های تبلیغاتی و انتشاراتی.
- اجرای كلیه امور مطبوعاتی و سمعی و بصری دانشگاه.
- برقراری ارتباط با سایر دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی داخلی و خارجی به منظور جمع آوری اطلاعات علمی تحقیقاتی مورد نیاز و همچنین جلب همكاری آنان در زمینه های مختلف آموزشی و پژوهشی.
- انجام بررسی های لازم به منظور جلب همكاری شخصیت های علمی ایرانی مقیم خارج.
- فراهم آوردن شرایط جذب دانشجویان خارجی برای مقاطع مختلف تحصیلی با همكاری گروههای آموزشی.
- تشریك مساعی در برقراری ارتباط انجمن‌ها و هیأت‌های علمی دانشگاه با مجامع علمی بین‌المللی و دانشمندان خارجی با همكاری سایر واحدهای ذیربط دانشگاه و واحد همكاریهای علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری.
- تهیه تفاهم نامه های همكاری‌های علمی با دانشگاه‌های خارج از كشور و عضویت در مجامع علمی و بین‌المللی.
- جمع‌آوری اطلاعات و اطلاع رسانی اخبار علمی، پژوهشی ، ورزشی و رفاهی دانشگاه به مردم و نیز آشنایی عموم به چگونگی و نحوه عملكرد واحدهای مختلف دانشگاه از طریق انتشار پیك دانشگاهو خبر‌نامه‌های دوره‌ای و رسانه های گروهی.