هادی پورمحمدی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 33212435  32353004 (035)
 pormohamadi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

سوابق تحصیلی

•  دکتری، ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، 1392.
•  کارشناسی ارشد، ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، 1385.
•  کارشناسی، ریاضی، دانشگاه ولی عصر (عج)، رفسنجان، ایران، 1383.

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/10/13 | نظرات

سوابق پژوهشی

H. Poormohammadi, C.Eslahchi and R.tusserkani, TripNet: A Method for Constructing Phylogenetic Networks from Triplets, PLOS ONE, 2014

H.Poormohammadi, A New Heuristic Algorithm for MRTC Problem, Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences, 2012

H.Poormohammadi, and Ch. Eslahchi, Constructuing Rooted Phylogenetic Networks from Triplets based on Height Function, Internatioal  Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 2012

S.Jahangiri Tazehkand, N.Hashemi and H. Poormohammadi, New Heuristic Algorithms For Constructing Maximum Consensus Evolutionary  Tree From a Set of  Rooted Triplets, BICB 2011
                                                      
M. Kargar, H. Poormohammadi, L. Pirhaji, H. Pezeshk, C. Eslahchi and M. Sadeghi, `Evolutionary, Heuristic and Exact Algorithms for Haplotype Reconstruction Problem Using Minimum Error Correction Model", MATCH Communications in Mathematical and in Computer Chemistry, Accepted, in Press, 2009
 
L. Pirhaji, M. Kargar, A. Sheari, H. Poormohammadi, M. Sadeghi, H. Pezeshk and C. Eslahchi, The Performances of the Chi-square Test and Complexity Measures for Signal Recognition in Biological Sequences", Journal of Theoretical Biology, 251:380-387, 2008

H. Poormohammadi, C. Eslahchi, M. Kargar, L. Pirhaji, M. Sadeghi and H. Pezeshk, `A Heuristic Algorithm for Haplotype Inference by Pure Parsimony", to appear in Proceeding of Mathematical Models in Engineering, Biology and Medicine. Conference on Boundary Value
Problems BVP 2008, 2008

C. Eslahchi, M. Sadeghi, H. Pezeshk, M. Kargar and H. Poormohammadi, `Haplotyping Problem, A Clustering Approach", in Proceeding of International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics ICNAAM 2007, AIP Conf. Proc. 936, 185-201, 2007

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/10/13 | نظرات

سوابق آموزشی

• سخنرانی در کنفرانس بین المللی ریاضی و شیمی، دانشگاه یزد، 1390
• سخنرانی در کارگاه آموزشی درخت فیلوژنتیک در پارک فناوری دانشگاه شهید بهشتی با عنوان الگوریتمهای ساخت درخت های فیلوژنتیک 22-24 اردیبهشت 1389
• سخنرانی در کارگاه آموزشی انفورماتیک زیستی پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، 1389
• سخنرانی درکارگاه ساختارهای شبکه ای در مباحث فیلوژنتیک، IPM، 1388
• سخنرانی درکارگاه روش های درختی در بیو انفورماتیک،  پژوهشکده ژنتیک، 1389
• سخنرانی در دومین کنفرانس ریاضی و شیمی، دانشگاه کاشان،  25-27 فروردین 1388
• برگزاری مشترک کارگاه بیو انفورماتیک با دانشگاه NUS سنگاپور، IPM، 1387
• اجرای دو طرح پژوهشی در دانشگاه شهید بهشتی، 1390-1391
• اجرای پنج طرح پژوهشی مشترک با دانشکده پیراپزشکی دانشگاه شهید بهشتی، 1390-1392
• محقق عضو IPM از سال 85 تا کنون

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/10/13 | نظرات

سوابق تدریس

• دانشگاه شهید بهشتی:  ریاضی عمومی1- ریاضی عمومی2- ریاضیات پایه- معادلات دیفرانسیل- ریاضیات برای المپیاد آمار، 1386-1390
• دانشگاه الزهرا:  برنامه نویسی مقدماتی، 1386-1387
• دانشگاه علامه طباطبایی ریاضیات پایه- ریاضیات پیش، 1385-1386
• دانشگاه تفرش (وابسته به دانشگاه امیرکبیر): ریاضی عمومی1- ریاضی عمومی2، 1388-1389
• دانشگاه يزد:  ریاضی عمومی 1- معادلات ديفرانسيل، 1390-1391
• دانشگاه آزاد اسلامی واحد يزد:  رياضي مهندسي پیشرفته ارشد رشته هاي مكاترونيك و مهندسي كامپيوتر، 1390-1391
• دانشگاه آزاد اسلامی يزد واحد علوم و تحقيقات:  رياضي مهندسي پیشرفته ارشد رشته هاي مهندسي برق و كامپيوتر، 1390-1391
• دانشگاه علم و هنر یزد: ریاضی 1 و ساختمان گسسته، 1391-1393

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/10/13 | نظرات