محمدحسین عبدالرحیمیان  محمدحسین عبدالرحیمیان  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت  مربی
 33212685  32353004 (035)
 mabdorahimian meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق (ع)
عنوان پایان نامه : تأثیر افزایش سرمایه بر قیمت سهام و ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

توسط : jamshidi | تاریخ : 1396/01/19 | نظرات

سوابق پژوهشی

مقالات علمی-پژوهشی داخلی
-بررسی اثرات مالی رفتاری بر بازارهای نوظهور سرمایه،کنفرانس بین المللی مدیریت وحسابداری،31 تیرماه 1395
-بررسی عوامل موثر بر سودآوری در بانکها،پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت وحسابداری ودومین کنفرانس کارآفرینی ونو آوریهای باز،31تیرماه 1395.
-بررسی ارتباط سابقه کار با تعهد حرفه ای کارمندان شعب بانک صادرات یزد ،اولین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت ،اقتصاد،کار آفرینی ومهندسی فرهنگی ،1395.
-تاثیر قیمت نفت ،نرخ دلار،شاخص صنعت وشاخص کل بر تحلیل قیمت طلا در ایران به روش درخت تصمیم گیری،اولین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت ،اقتصاد،کار آفرینی ومهندسی فرهنگی ،1395.
-اثر ماه مبارک رمضان بر بازار بورس اوراق بهادار تهران،کنفرانس بین الملی مهندسی صنایع مدیریت،خرداد1395.
-نقش مدیریت مبتنى بر پشتیبانى تصمیم گیرى و هوش تجارى، همایش ملی سیمای مدیریت آموزشی در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات،اسفند1394.
-شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی با استفاده از تکنیک تاپسیس،سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت وحسابداری با رویکرد ارزش آفرینی ،اسفند 1394.
-شناسایی و رتبه بندی شاخص های سرمایه انسانی با استفاده ازروش تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی فازی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،آذر1394.
-بررسی رابطه میان JIT خرید و تولید بهنگام و تولید چابک مورد مطالعه: خوشه کاشی و سرامیک استان یزد، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری،آذر1394
-رتبه بندی سازوکارهای حاکمیت شرکتی با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی،اولین همایش بین المللی مدیریت اقتصاد وتوسعه،آبان 1394.
-بررسی مقایسه ای میزان رضایتمندی مشتریان در بخش جراحی مردان وزنان بیمارستان تخصصی  خانواده،چهارمین کنفرانس ملی ودومین کنفرانس بین المللی حسابداری ومدیریت با رویکردهای کاربردی وپزوهشی نوین،مرداد1394.
-بررسی رابطه بین نرخ تورم وبازدهی سهام، دومین همایش ملی پزوهش های کاربردی در علوم مدیریت وحسابداری،اسفند1393.
-بررسی فن آوری اطلاعات بر عملکردسازمانی، دومین همایش ملی پزوهش های کاربردی در علوم مدیریت وحسابداری،اسفند1393.
-نقش رویکردهای نوین بازاریابی در کارآفرینی(مورد مطالعه :برخی از بنگاههای اقتصادی استان یزد)،دومین همایش ملی پزوهش های کاربردی در علوم مدیریت وحسابداری،اسفند1393.
-حسابداری زیست محیطی، دومین همایش ملی پزوهش های کاربردی در علوم مدیریت وحسابداری،اسفند1393.
-رابطه متغیرهای کلان اقتصادی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،دومین همایش ملی پزوهش های کاربردی در علوم مدیریت وحسابداری،اسفند1393.
-تاثیراهرم های مالی وسودآوری بر ساختار سرمایه صنعت دارویی بورس اوراق بهادار تهران،سومین کنفرانس ملی حسابداری ومدیریت،دیماه 1393.
-نقش رویکردهای نوین بازاریابی در کارآفرینی،دومین کنفرانس داخلی حسابداری مدیریت واقتصاد،آذر1393
-رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با شکاف نسبی بازده واقعی وبازده مورد انتظارشرکتها(مطالعه موردی صنعت پالایش نفت ایران)، دومین کنفرانس داخلی حسابداری مدیریت واقتصاد،آذر1393
-شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی با استفاده از تکنیک ANP فازی، مورد مطالعه شعب بانک کشاورزی استان یزد، اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت،1393.
رتبه بندی عوامل موثر برعدم بکارگیری حسابداری تورمی با استفاده ازتکنیک ویکور، کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن بیست ویک 1393

-The relationship between JIT (purchase and JIT production) and agile manufacturing(case study:yazd ceramic cluster),2nd International Conference On Modern Research in Management,Economic and Accounting, December 15th 2015,Kualalumpur,Malaysia.
-Identificatin and ranking human capital index by using fuzy hierarchical analysis technique(case study:University Of Sience and Art,Yazd Branch), 2nd International Conference On Modern Research in Management,Economic and Accounting, December 15th 2015,Kualalumpur,Malaysia.

مقالات علمی-پژوهشیISI
The Effect of the Heterogeneity of Worship Heavily on Trading Volume and Value of Transactions in the Tehran Stock Exchange, Iranian Journal of Business and Economics .Volume: 3, Issue: 2,2016.
The Effect of the Heterogeneity of Worship Heavily on Stock Returns in Tehran Stock Exchange, Iranian Journal of Business and Economics .Volume: 3, Issue: 2,2016.

توسط : jamshidi | تاریخ : 1396/01/19 | نظرات

سوابق کاری

1. سازمان حسابرسی کل کشور به عنوان حسابرس 1379- 1380
2. شرکت صنایع مس شهید باهنر – رئیس حسابرسی داخلی 1380- 1382
3. شرکت کار گزاری  بیمه ایران – کارشناس ارشد  سرمایه گذاری- بهمن 1382- اردیبهشت 1384
4. شرکت سرمایه گذاری سایپا – معاون سرمایه گذاری -خرداد 1384 تا پایان سال 1389
5. عضو غیر موظف هیأت مدیره شرکتهای مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران – آتی نگر سپهر ایرانیان –کارگزاری سپهرباستان و....
6. عضو هیات علمی دانشگاه میبد از 1394 تاکنون

توسط : jamshidi | تاریخ : 1396/01/19 | نظرات

گواهینامه های حرفه ای – مهارت ها

1. گواهینامه دوره Investment Bank و IPO  ها از موُسسه یورو مانی
2. گواهینامه دوره آموزشی بورس اوراق بهادار وبورس کالا از بورس لندن
3. گواهینامه نمایندگی 2 اوراق بهادار
4. گواهینامه شرکت در دوره های Valuation – استاد پرفسور وزیری
5. گواهینامه های متعدد در زمینه حسابداری و حسابرسی و بودجه ریزی عملیاتی
6. شرکت در دوره های متعدد زبان انگلیسی ، زبان عربی و . . .
و چاپ مقالات علمی در مجلات و روزنامه های معتبر اقتصادی

توسط : jamshidi | تاریخ : 1396/01/19 | نظرات