رضا رشیدی میبدی

رضا رشیدی میبدی رضا رشیدی میبدی دانشکده فنی و مهندسی
گروه مهندسی مکانیک دانشیار
32357500 (035) 32353004 (035)
rashidi meybod.ac.ir صفحه شخصی
محل درج منبع الکترونیکی مقالات

سوابق تحصیلی

دیپلم: ریاضی و فیزیک، دبیرستان نمونه آیت¬ا... خامنه¬ای اردکان، 1376.
کارشناسی: مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات، دانشگاه یزد، 1380.
کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی، دانشگاه یزد، 1383.
دکتری: مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی، دانشگاه صنعتی شاهرود (طرح تعاون با دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، 1388.


توسط : rashidi | تاریخ : 1398/07/02 | نظرات

سوابق تدریس

کارشناسی ارشد
هیدرودینامیک روانکاری
روش اجزاء محدود در مهندسی پزشکی
رباتیک
کارشناسی
استاتیک
مقاومت مصالح
دینامیک 
ارتعاشات مهندسی
دینامیک ماشین
طراحی اجزاء ماشین 1
طراحی اجزاء ماشین 2
مقاومت مصالح
نقشه کشی صنعتی 1


توسط : rashidi | تاریخ : 1398/07/02 | نظرات

سوابق شغلی

دانشگاه علمی و کاربردی میبد، سرپرست گروه نقشه کشی صنعتی، بهمن 82 لغایت شهریور 89.
دانشگاه پیام نور میبد، سرپرست دانشگاه، شهریور 89 لغایت تیر 94.
دانشگاه پیام نور میبد، عضو هیات علمی، شهریور89 لغایت تیر 98.
دانشگاه پیام نور استان یزد، مدیر گروه فنی و مهندسی استان، شهریور 90 لغایت تیر98
دانشگاه پیام نور استان یزد، سرپرست معاونت علمی و پژوهشی استان، مهر94 لغایت فروردین 95.
عضو شورای راهبردی اساتید دانشگاه پیام نور استان یزد
عضو شورای تخصصی مهندسی مکانیک دانشگاه پیام نور
عضو شورای پژوهشی دانشگاه پیام تور استان یزد
عضو شورای آموزشی دانشگاه پیام تور استان یزد
دانشگاه میبد، عضو هیات علمی، تیرماه 98 تاکنون
دانشگاه میبد، معاونت اداری، مالی و منابع انسانی، مهرماه 98 تاکنون

توسط : rashidi | تاریخ : 1398/07/02 | نظرات

طرح های پژوهشی

1- بررسی تاثیر شکل هندسی بر عملکرد پایا و دینامیکی یاتاقان‌های ژورنال هیدرودینامیکی غیرمدور با رژیم روانکاری میکروپلار مورد استفاده در سیستم‌های دوار (مطالعه موردی: بررسی اثر زاویه انحراف)، دانشگاه پیام نور، 1395.
2- برچسب گذاری ویژه لوله های فلزی مورد استفاده در گازرسانی با استفاده از فناوری نانو، طرح ارتباط با صنعت (شرکت گاز استان یزد)، 1396.
3- تاثیر زاویه انحراف بر عملکرد ترموهیدرودینامیکی یاتاقان های ژورنال غیر مدور با روانکاری میکروپلار، دانشگاه پیام نور، 1396.

توسط : rashidi | تاریخ : 1398/07/02 | نظرات

مجلات لاتین

A. D. Rahmatabadi, R. Rashidi, Effect of mount angle on static and dynamic characteristics of gas- lubricated, noncircular journal bearings, IJST, 2006 1
A. D. Rahmatabadi, R. Rashidi, Investigation of preload effects on noncircular gas bearing systems performance, JAST, 2007 2
R. Rashidi, A. Karami mohammadi and F. Bakhtiari-Nejad. Effect of Bearing Number on Nonlinear Dynamic Behavior of Aerodynamic Noncircular Journal Bearing Systems, Proc. Inst. Mech. Eng. Part J: J. Eng. Tribol., 224, 2, 139-154, 2010 3
A. D. Rahmatabadi, M. Nekoeimehr and R. Rashidi. Micropolar Lubricant Effects on the Performance of Noncircular Lobed Bearings. Tribol. Int. 43, 1-2, pp 404-413, 2010 4
R. Rashidi, A. Karami mohammadi and F. Bakhtiari-Nejad. Rotor Mass Effect on Nonlinear Dynamic Behavior of Aerodynamic Noncircular Journal Bearing Systems, Iran. J. Sci. Technol., Trans. B, 34, 2, pp 215-230, 2010 5
R. Rashidi, A. Karami mohammadi and F. Bakhtiari-Nejad. Preload Effect on Nonlinear Dynamic Behavior of Aerodynamic Two-Lobe Journal Bearings, J. Aerospace Sci. Tech. 5, 4, pp 145-159, 2008 6
R. Rashidi, A. Karami mohammadi and F. Bakhtiari-Nejad. Preload effect on nonlinear dynamic behavior of a rigid rotor supported by noncircular gas-lubricated journal bearing systems. Nonlinear Dynamics, 60, 2, pp 231-253, 2010 7
R. Rashidi, A. Karami mohammadi and F. Bakhtiari-Nejad. Bifurcation and Nonlinear Dynamic Analysis of a Rigid Rotor Supported by Two-Lobe Noncircular Gas-Lubricated Journal Bearing System. Nonlinear Dynamics, 61, 2, pp 783-802, 2010 8
A. D. Rahmatabadi, R. Rashidi, M. Nekoeimehr, Preload effects on the static performance of multi-lobe fixed profile journal bearings with micropolar fluids, Proc. Inst. Mech. Eng. Part J: J. Eng. Tribol. 225, 8, pp 718-730, 2011 9
A. D. Rahmatabadi, M. Nekoeimehr, R. Rashidi, Behavior of Micropolar Lubricated Lobe Bearings-Influence of Non-Circularity Parameters. Industrial Lubrication and Tribology, 65, pp 100-107, 2013 10
R. Rashidi, A. Karami mohammadi and F. Bakhtiari-Nejad. Numerical analysis of a rigid rotor supported by aerodynamic four-lobe journal bearing system with mass unbalance. Commun. Nonlinear Sci. Numer. Simul., 17, 1, pp 454-471, 2012 11
A. D. Rahmatabadi, M. Sefid, R. Rashidi, M. Nekoeimehr, Effects of bearing orientation on the static performance of micropolar lubricated lobe bearings, Proc. Inst. Mech. Eng. Part J: J. Eng. Tribol., 226,  2012 12
H. Rasooli Shooroki, R. RashidiMeybodi, S. M. Karbassi and G. B. Loghmani, Numerical Solution Of Reynold’s Equation Governing Noncircular Gas Bearing System Using Radial Basis Function, IJS&T-Transaction A, 38A4, PP. 389-397, 2014 13
M. Zare Mehrjardi, A. D. Rahmatabadi, R. Rashidi Meybodi, A study on the stability performance of noncircular lobed journal bearings with micropolar lubricant, Proc. Inst. Mech. Eng. Part J: J. Eng. Tribol., Vol. 230, No. 1, PP. 14-30, 2016 14
M. Shariati, G.A. Farzi, A. Dadrasi, M. Amiri and R. Rashidi Meybodi, An Experimental Study on Toughening Mechanisms of Fillers in Epoxy/ Silica Nano composites, Int. J. Nanosci. Nanotechnol., Vol. 11, No. 3, pp. 193-199, Sept. 2015 15
M. Zare Mehrjardi, A. D. Rahmatabadi, R. Rashidi Meybodi, A comparative study of the preload effects on the stability performance of noncircular journal bearings using linear and nonlinear dynamic approaches, Proc. Inst. Mech. Eng. Part J: J. Eng. Tribol. Vol. 230, No. 7 PP. 797 - 816, 2015. 16
R. Rashidi Meybodi, M. Zare Mehrjardi and A. Dashti Rahmatabadi, Tilt angle effects on the performance of micropolar lubricated noncircular Journal bearings, Industrial Lubrication and Tribology, Vol. 69, No. 4, pp. 536-549, August. 2017 17
R. Rashidi Meybodi, A. Rasoolizadeh shooroki and M. Zare Mehrjardi, Thermo-hydrodynamic performance of tilted non-circular micro polar lubricated journal bearings, Industrial Lubrication and Tribology, Vol. 70 No.  4 PP. 711-723. 2018 18
M. Zare Mehrjardi, A. D. Rahmatabadi, R. Rashidi Meybodi, Linear and nonlinear analysis of mount angle effects on the dynamic stability of micropolar lubricated hydrodynamic lobed journal bearings, Proc. Inst. Mech. Eng. Part J: J. Eng. Tribol. Vol. 234, No. 1, PP. 104-125, January 1, 2020. 19
A. D. Rahmatabadi, R. Rashidi Meybodi, F. Ghayoumizade, M. Zare Mehrjardi, Investigating the Steady State Characteristics of Noncircular Journal Bearings Lubricated with Ferrofluid under Concentric Finite Wire Magnetic Field, Proc. Inst. Mech. Eng. Part J: J. Eng. Tribol. In press. 20

توسط : rashidi | تاریخ : 1398/07/02 | نظرات

مجلات فارسی

1 رضا رشیدی، اصغر دشتی، بررسی اثرات پارامترهای طراحی بر عملکرد سیستم یاتاقان های گازی غیرمدور، نشریه علمی و پژوهشی مکانیک و هوافضا- دانشگاه امام حسین ،1387.
2 اصغر دشتی رحمت آبادی، اردشير کرمی محمدی و رضا رشیدی، بررسی اثر زاویه انحراف بر عملکرد سیستم یاتاقان های گازی دو – لب و چهار – لب به روش اجزاء محدود، مجله علمی و پژوهشی فنی و مهندسی مدرس، 1387.
3 مهدی زارع مهرجردی، اصغر دشتی رحمت آبادی و رضا رشیدی میبدی، تاثير پارامترهاي طراحي و شرايط مونتاژ بر عملکرد ياتاقان‌هاي ژورنال غير‌مدور با روانکار ميکروپلار، مجله علمی و پژوهشی مکانیک سازه ها و شاره ها، 1391
4 محمد مهدی جلیلی، مهدی زارع مهرجردی و رضا رشیدی میبدی، بررسی تاثیر میزان پیش بار بر رفتار دینامیکی غیرخطی یاتاقان ژورنال آئرودینامیکی غیرمدور، مجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس، دوره 14، شماره 16، 45-56، 1393.
5 اصغر دشتی رحمت آبادی، مهدی زارع مهرجردی و رضا رشیدی میبدی، بررسی اثر پیش بار بر رفتار دینامیکی خطی و غیرخطی یاتاقان ژورنال غیرمدور دولب با روانکار میکروپلار، مجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس، دوره 15، شماره 5، 115-126، 1394.
6 اصغر دشتی رحمت آبادی، مهدی زارع مهرجردی و رضا رشیدی میبدی، تاثیر نابالانسی جرمی روتور بر پایداری دینامیکی یاتاقان ژورنال هیدرودینامیکی غیرمدور دولب با روانکار میکروپلار، مجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس، دوره 15، شماره 7، 172-160، 1394.
7 ایوالفضل رسولی زاده شورکی، اصغر دشتی رحمت آبادی، مهدی زارع مهرجردی و رضا رشیدی میبدی، تاثیر پارامترهای طراحی و روانکاری بر عملکرد ترموهیدرودینامیک یاتاقان های ژورنال غیرمدور سه لب با روانکار میکروپلار، مجله علمی و پژوهشی مکانیک سازه ها و شاره ها، دوره 6، شماره 3، 96-79، 1395.
8 رضا رشیدی میبدی، نیما فرهی فر، اصغر دشتی رحمت آبادی و مهدی زارع مهرجردی، بررسی پایداری یاتاقان‌های ژورنال غیرمدور لب‌دار روانکاری‌شده با فرّوسیال، مجله علمی و پژوهشی مکانیک سازه ها و شاره ها، دوره 7، شماره 2، 177-165، 1396.
9 محمد زمان ثانی، اصغر دشتی رحمت آبادی، رضا رشیدی میبدی، مهدی زارع مهرجردی، تاثير پارامترهاي طراحي و روانكاری بر پايداري دینامیکی ياتاقان هاي ژورنال غيرمُدور لُب¬دار با سيال روانکار پاورلا، مجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس، دوره 17، شماره 12، 243-254، 1396.
10 مهدی زارع مهرجردی، رضا رشیدی میبدی و محمدحسین مظفری، تاثیر عمق بافت¬های سطحی پوسته بر عملکرد حالت پایدار یاتاقان¬های ژورنال گازی غیرمدور دولب، مجله علمی و پژوهشی مکانیک سازه¬ها و شاره¬ها، در دست چاپ.

توسط : rashidi | تاریخ : 1398/07/02 | نظرات

کنفرانس ها

1 رضارشیدی، اصغر دشتی، ترایبولوژی و نقش آن در صرفه جوئی انرژی، اولین کنفرانس اکوانرژی ایران، شهریورماه 83.
2 A. D. Rahmatabadi, R. Rashidi, Effect of geometric parameter on power loss of gas-lubricated noncircular journal bearings, ISME 2006
3 اردشير کرمی محمدی، اصغر دشتی رحمت آبادی و رضا رشيدی، بررسی اثر زاویه انحراف بر عملکرد استاتيکی و ديناميکی سیستم یاتاقان گازی سه لب، شانزدهمين کنفرانس بين¬المللی مهندسی مکانيک ايران، ايران، کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، اردیبهشت 1387.
4 رضا رشيدی میبدی، اردشير کرمی محمدی، فیروز بختیاری نژاد، بررسي رفتار ديناميکي غيرخطي در سيستم ياتاقان گازي غيرمدور دو لب، هشتمین کنفرانس بين  المللی انجمن هوا و فضای ایران، ايران، اصفهان، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، بهمن 1387.
5 رضا رشيدی میبدی، اردشير کرمی محمدی، فیروز بختیاری نژاد، رفتار ديناميکي غيرخطي در سيستم ياتاقان گازي غيرمدور سه ¬لب، هفدهمین کنفرانس بين المللی مهندسی مکانيک ايران، ايران، تهران، دانشگاه تهران، اردیبهشت 1388.
6 محسن نکوئی مهر، اصغر دشتی و رضا رشیدی میبدی، بررسی عملکرد استاتیکی یاتاقان ژورنال غیرمدور چهارلب با بکارگیری روانکار میکروپلار، هفدهمین کنفرانس بين المللی مهندسی مکانيک ايران، ايران، تهران، دانشگاه تهران، اردیبهشت 1388.
7 رضا رشيدی میبدی، فیروز بختیاری نژاد، اردشير کرمی محمدی، بررسي اثر عدد ياتاقان بر روي رفتار ديناميکي غيرخطي در سيستم ياتاقان گازي غيرمدور چهارلب، چهارمين كنفرانس تخصصي پايش وضعيت و عيب‌يابي ماشين‌آلات، ايران، تهران، دانشگاه صنعتي شريف، اسفند 1388.
8 مهدی زارع مهرجردی،اصغر دشتی رحمت¬آبادی و رضا رشیدی میبدی، بررسی تاثیرات استفاده از روانکار میکروپلار بر عملکرد یاتاقان های ژورنال جزئی با طول محدود، هیجدهمین کنفرانس بين المللی مهندسی مکانيک ايران، ايران، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، اردیبهشت 1389.
9 رضا رشیدی میبدی، اثر نابالانسی جرمی روی رفتار ديناميکی غيرخطی سیستم یاتاقان گازی غیرمدور چهار لب، نوردهمين کنفرانس بين المللی مهندسی مکانيک ايران، ايران، بیرجند، دانشگاه بیرجند، اردیبهشت 1390.
10 مهدی زارع مهرجردی،اصغر دشتی رحمت آبادی و رضا رشیدی میبدی، تحلیل عملکرد استاتیکی و دینامیکی یاتاقان های ژورنال غیرمدور گازی با استفاده از شبکه های عصبی، بیستمین کنفرانس بين¬المللی مهندسی مکانيک ايران، ايران، شیراز، دانشگاه شیراز، اردیبهشت 1391.
11 مهدی زارع مهرجردی،اصغر دشتی رحمت آبادی و رضا رشیدی میبدی، بررسی عملکرد دینامیکی غیرخطی سیستم دوار شامل روتور صلب و یاتاقان ژورنال گازی غیرمدور، بیست و یکمین کنفرانس بين المللی مهندسی مکانيک ايران، ايران، تهران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، اردیبهشت 1392.
12 M. Zare mehrjardi and r. Rashidi meybodi, effect of design paarameters and bearing orientation on performance of micropolar lubricated lobed journal bearings, 21 Int. Con. Mech. Eng. (ISME), Iran, Tehran, Khaje Nasir Toosi Uni., 2013
13 Mehdi Zare Mehrjardi, Asghar Dashti Rahmatabadi and Reaz Rashidi Meybodi, Stability Analysis of Non-Circular Hydrodynamic Journal Bearing with Micropolar Fluids, 22 Int. Con. Mech. Eng. (ISME), Iran, Ahvaz, Shahid Chamran Uni., 2014
14 مهدی زارع مهرجردی،اصغر دشتی رحمت آبادی و رضا رشیدی میبدی، تاثیر پارامترهای طراحی بر عملکرد استاتیکی و دینامیکی یاتاقان ژورنال غیرمدور با روانکار تراکم  پذیر، بیست و دومین کنفرانس بين المللی مهندسی مکانيک ايران، ايران، اهواز، دانشگاه شهید چمران، اردیبهشت 1393.
15 یحیی چوپانی و رضا رشیدی میبدی، تحلیل تیرهای ایزواستاتیک یک سرآویز با استفاده از روش ترسیمی، هفتمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، اسفند 1393.
16 مهدی زارع مهرجردی، اصغر دشتی رحمت آبادی و رضا رشیدی میبدی، اثر پریلود بر رفتار دینامیکی غیرخطی یاتاقان ژورنال غیرمدور دولب با روانکار میکروپلار، بیست و سومین کنفرانس بين المللی مهندسی مکانيک ايران، ايران، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اردیبهشت 1394.
17 محمدرضا بابائی زارچ  و رضا رشیدی میبدی، تأثیر نانورس بر خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های زمینه آلومینیم با بکارگیری روش ریخته گری اصلاح شده، شانزدهمین کنفرانس بين المللی انجمن هوافضای ایران، ايران، تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، اسفند 1395.
18 نیما فرهی فر، اصغر دشتی رحمت آبادی و رضا رشیدی میبدی، تأثیر روانکار فرّوسیال بر ضرایب سفتی و میرایی یاتاقان ژورنال غیرمدور دولب، شانزدهمین کنفرانس بين المللی انجمن هوافضای ایران، ايران، تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، اسفند 1395.
19 محمد زمان ثانی، اصغر دشتی رحمت آبادی، رضا رشیدی میبدی، مهدی زارع مهرجردی، تاثير شکل هندسی یاتاقان غیرمدور با روانکار پاورلا بر ظرفیت تحمل بار، چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ابران، ایران، اراک، دانشگاه صنعتی اراک، آبانماه 1396.
20 محمد زمان ثانی، اصغر دشتی رحمت آبادی، مهدی زارع مهرجردی، رضا رشیدی میبدی، بررسی توزیع فشار فیلم سیال در یاتاقان های غیرمدور سه لُب با روانکاری پاورلا، هفتمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات، دانشگاه صنعتی شریف، آذرماه 1396.
21 اصغر دشتی رحمت¬آبادی و رضا رشیدی میبدی، فاطمه قیومی زاده، بررسی عملکرد استاتیکی یاتاقان ژورنال غیرمدور دولب روانکاری شده با فروسیال، بیست و نهمین کنفرانس بين¬المللی  مهندسی مکانيک ايران، ایران، تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، 4 تا 6 خرداد 1400.

توسط : rashidi | تاریخ : 1398/07/02 | نظرات

تالیف

1 علیرضا دهقان و رضا رشیدی، مجموعه سوالات مهندسی مکانیک، انتشارات دیباگران، تهران، 1383.
2 محسن تاجیک، رضا رشیدی میبدی و یوسف صفرخانلو، دینامیک ماشین، انتشارات سرافراز، کرج، 1392.
3 سید محمدابراهیم علینقی مداح، رضا رشیدی میبدی، سیدمحسن موسوی و محمدهادی حسین زاده، طراحی قید و قالب های پرسی، انشارات ملکان، 1395.
4 امید محمدپور، رضا رشیدی میبدی، عبدالله اسکندری، استاتیک، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران، 1396.

توسط : rashidi | تاریخ : 1398/07/02 | نظرات

راهنمایی و مشاوره پروژه های کارشناسی ارشد و دکتری

1. راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی ارشد، وجیهه داودی رکن آبادی، بررسی بیومکانیکی صدمات تروما در تصادفات خودرو در استان یزد و طراحی خودرو  برای آسیب های کمتر ومقایسه عوامل موثر با شهر تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، شهریورماه 1393
2. راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی ارشد، فاصمه نجاتیان، اپیدمیولوژی ناشی از تصادفات عابرین پیاده در کلان شهر تهران و بررسی نقش زراحی بدنه خودرو در این آسیب ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، شهریورماه 1393
3. راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مهدی برزگری، بررسی تأثیر ارتوز دارای حمایت قوس طولی بر توزیع فشار کف پا در افراد بزرگسال دیابتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، مهرماه 1393
4. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد، پریسا امین پور، تحلیل اجزاء محدود تغییرات ایجاد شدهدرمکانیک غضروف مفصلی زانودر اثر منیسکتومی با استفاده از تصاویر پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، مهرماه 1393
5. مشاوره رساله دکتری، حسن رسولی شورکی، بررسی معادله رینولدز برای یاتاقانهای گازی غیرمدور با استفاده از توابع پایه ای شعاعی، دانشگاه یزد، تیرماه 1394.
6. مشاوره رساله دکتری، مهدی زارع مهرجردی، تحلیل دینامیکی غیرخطی سیستم دوار شامل روتور صلب و یاتاقان ژورنال هیدرودینامیکی غیرمدور با روانکار میکروپلار، دانشگاه یزد، مهرماه 1394.
7. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد، اباذر برهانی، مدلسازی نحوه پخش آلاینده های اسپری درایر و بررسی روشهای کاهش آنها با رویکردکاهش مصرف انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، مهرماه 1394
8. راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی ارشد، علی اکبر کمالی زارچ، مدلسازی عددی، تحلیل و بهینه سازی عملکرد پمپ سانتریفیوژ با تیغه های رو به عقب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، بهمن ماه 1394
9. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی ارشد، ابوالفضل رسولی زاده، اثر تغییرات دمایی روانکار میکروپلار بر پارامترهای عملکرد یاتاقان ژورنال هیدرودینامیکی غیرمدور، دانشگاه یزد، اسفند ماه 1394
10. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی ارشد، نیما فرهی فر، بررسی عملکرد دینامیکی یاتاقان های لب دار غیر مدور روانکاری شده با فروسیال، دانشگاه یزد، اسفند ماه 1394
11. راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی ارشد، محمدرضابابایی زارچ، مدلسازی ارتباط بین پارامترهای فرآیند و خواص مکانیکی نانوکامپوزیتهای ریختگی زمینه فلزی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، دانشگاه پیام نور، تابستان 1395
12. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی ارشد، جلال امینی، بهینه سازی بریس اسکولیوز و تحلیل به روش المان محدود، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، بهمن ماه 1395
13. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی ارشد، کاوس شیرانی تکابی، بررسی اثر زبری سطح بر عملکرد یاتاقان های گازی غیرمدور، دانشگاه یزد، مهرماه 1396

توسط : rashidi | تاریخ : 1398/07/02 | نظرات

افتخارات

1- رتبه اولی در مقطع کارشناسی
2- رتبه اولی در مقطع کارشناسی ارشد
3- گواهی استعداد درخشانی در مقطع کارشناسی
4- گواهی استعداد درخشانی در مقطع کارشناسی ارشد
5- کسب عنوان پژوهشگر برتر سال 1392 در دانشگاه پیام نور استان یزد
6- عضو بنیاد ملی نخبگان کشوری

توسط : rashidi | تاریخ : 1398/07/02 | نظرات

دوره های آموزشی

دوره آموزشی مدیریت دانشگاهی- سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور- دیماه 1389.
حضور در طرح ضیافت اندیشه استادان- تابستان 1390.
حضور در دوره فرهنگی و آموزشی قم – اردیبهشت 1391.
دوره آموزشی امنیت ملی - دانشگاه پیام نور استان یزد – اردیبهشت¬ماه1391.
دوره آموزشی مدیران گروه فنی و مهندسی- سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور- دیماه1391.
همکاری در برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی در دانشگاه پیام نور میبد- اسفند 1391.
حضور در کارگاه آموزش راهبردهای تدریس الکترونیکی تولید محتوا- شهریور 1393.
حضور در کارگاه آموزشی آشنایی با استارت آپ و راه اندازی شرکت های دانش بنیان- آبان 1394.
حضور در طرح ضیافت اندیشه استادان- تابستان 1395.

توسط : rashidi | تاریخ : 1398/07/02 | نظرات