سعیده مؤیدفر  سعیده مؤیدفر  دانشکده علوم انسانی
 گروه جغرافیا  دانشیار
 33212206 (035)  33213333 (035)
 moayedfar meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

سوابق تحصیلی

- دکتری : فارغ التحصیل  دانشگاه اصفهان، رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری (رتبه اول آزمون دکتری دانشگاه اصفهان سال 1389)
- کارشناسی ارشد: دانشگاه یزد (کسب رتبه دانش آموخته برتر دانشگاه یزد در سال 1386 و معرفی به بنیاد ملی نخبگان)
- کارشناسی :دانشگاه یزد (رتبه اول در بین فارغ االتحصیلان هم ورودی)

توسط : moayedfar | تاریخ : 1395/09/22 | نظرات

سوابق کاری

- مدرس گروه جغرافیای دانشگاه یزد از سال 1386 
- مدرس مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده هنر و معماری (شهرسازی و معماری) از سال 1390
- داور مجلات علمی- پژوهشی (پژوهش و برنامه ریزی شهری ) و مجله (Internatinal Architecture and Urban Development)
- داوری بیش از 40 پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی یزد
- داور همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران ، داور اولین و دومین همایش ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه پایدار، داور همایش نهمین کنگره انجمن ژئوپولتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و مناطق مرزی ایران.
- مشاور در طرحهای تحقیقاتی سازمان جهاد کشاوری، شهرداری و بخشداری یزد
- مدیرپروژه طرح جهت گیری الهی - فرهنگی رشته های دانشگاهی نهاد رهبری رشته شهرسازی
- عضو انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
- عضو انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران (شاخه استان یزد)
- مدیر گروه جغرافیای دانشگاه میبد
- مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه میبد


توسط : moayedfar | تاریخ : 1395/09/22 | نظرات

حوزه های کاری مورد علاقه

برنامه ریزی گردشگری در قالب فضاهای گردشگری، مدیریت بحران گردشگری و ...
برنامه ریزی شهری و منطقه ای، آمایش سرزمین، زمین و مسکن
کاربرد جی ای اس در شهرسازی و برنامه ریزی ، مکان یابی و ....
کاربرد مدلهای رتبه بندی در امور شهری شامل AHP، ANP، تاپسیس، پرومته و ....
برنامه ریزی فضایی و راهبردی (استراتژیک)

توسط : moayedfar | تاریخ : 1395/09/22 | نظرات

مقالات ISI

 
-Safarabadi, A., Moayedfar, S.,Varesi,H.R. (2015).  URBAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITH EMPHASIS ON THE EMPOWERMENT OF INFORMAL SETTLEMENTS IN URBAN AREAS. THE CASE OF YAZD, IRAN, European Journal of Geography, Volume 6, Number 1:83-97.
 
- Moayedfar, S., Saraei, M.H., Ghafurzadeh, M. (2015).  The Perspective of Yazd Historical Fabric in terms of Sustainable Development, International Journal of Review in Life Sciences (IJRLS), Volume-5, Issue-8.

- Moayedfar, S., Taghvaei, M., Zangiabadi,A. (2014). Investigating the Role of Crisis Management of Tourist Space Crisis Management in Tourism Development (Case Study: Yazd City), Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, Volume 4 (2014), Article ID JAEBS -2369-14.
- Moayedfar, S. (2016). Evaluating Urban Sustainable Development in Arid Region Cities with emphasis Socio- Economic Factors: Ardakan City, Science Arena Publications Specialty Journal of Architecture and Construction, Vol 2 (2): 35-58.
- Moayedfar, S., Fatemi, m. (2021). SUSTAINABLE  TOURISM DEVELOPMENT  IN HISTORIC  CITIES  OF  ARID REGIONS  WITH  THE REVIVAL  OF  QANAT (YAZD CITY IN IRAN), GEOJOURNAL OF TOURISM AND GEOSITES, Year XIV, vol. 35, no. 2, 2021, p.428-436, DOI 10.30892/gtg.35222-669.
- Eshaghi, s., Moayedfar, S., Esteghlal. A. (2018). Planning to Enhance the Quality of Life in a Historical Context Emphasizing the Urban Regeneration Approach (Case Study: Imam Ali Square in Isfahan and its Surrounding Texture) , International Journal of Applied Arts Studies.
- Masihi, sh., Moayedfar, S., Esteghlal. A. (2017).  Regeneration of Distressed Areas of the Central District of Ahvaz City via the Sustainable Development Approach, International Journal of Applied Arts Studies
  - Shahrizadeh, S., Moayedfar, S. (2016). Evaluating and Analyzing Child Friendly City for Enhancing Creativity in Children (Case Study: Yazd City), International Journal of Applied Arts Studies

توسط : moayedfar | تاریخ : 1395/09/22 | نظرات

مقالات علمی-پژوهشی

- نظری زاده، ب. المدرسی، ع. خبازی، م. مویدفر، س. (1400). تبیین مدل ساختاری برند گردشگری شهری با تأکید بر مؤلفه های برندسازی (مطالعه موردی: شهداد). برنامه ریزی و توسعه گردشگری.
- نظری زاده، ب. المدرسی، ع. خبازی، م. مویدفر، س. (1400). تبیین ظرفیت های گردشگری بومی بر توسعه معیشت در مناطق بیابانی (مطالعه موردی: شهر شهداد، شهرستان کرمان، استان کرمان)، برنامه ریزی منطقه ای، بهار 1400.

- مویدفر، س. شاهوران، ع. (1400). بررسی رابطه هویت ملی و دینی در بین جامعه زرتشتیان ایران، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 1. 
- فاطمی، م. رضایی، ح. مویدفر، س. (1399). تحلیل اکتشافی عوامل مؤثر بر احساس ناامنی در فضاهای سبز شهری (نمونه موردی: پارک‌های ناحیه‌ای شهر يزد)، پژوهش هاي جغرافياي انساني، پاییز 99.
- مویدفر، س. بابایی ندوشن، م. زارعی محمود آبادی،م. (1399). ارائه مدل ساختاری تفسیری از شاخص¬های تحقق‌پذیری شهر خلاق (مطالعه موردی: منطقه 3 شهر یزد)، پژوهش و برنامه ریزی شهری، اردیبهشت 99.
- امیدوار، ک. مویدفر، س. فاطمی، م. نارنگی فرد، م. (1399). ارزیابی ارتباط کاربری اراضی شهری و جزایر حرارتی مطالعه موردی: شهر بیابانی یزد، فصل نامه جغرافياي طبيعي، شماره 47.
- مویدفر، س. شهامت، ع. (1399). ساماندهی فضاهای گردشگری شهری با رویکرد حضور پذیری معلولین (نمونه موردی: شهر شیراز)، فصلنامه گردشگری شهری ، شماره 4.
- مویدفر، س. صابری، م. (1399). آینده پژوهی در بافت تاریخی با رویکرد توسعة پایدار(مطالعة موردی: برزن شش بادگیری یزد)، پژوهشهاي جغرافياي برنامه ريزي شهري، شماره 1.
- مویدفر، س. صفایی، ف. (1398). برنامه ریزی شهر دوستدار کودک در راستای ارتقاء مشارکت نوجوانان (مطالعه موردی: شهر آباده)، كاوشهاي جغرافيايي مناطق بياباني، شماره 2.
- مویدفر، س. رضایی، ح. فاطمی، م. (1398). تحلیلی بر پراکنش فضایی احساس امنیت در استان یزد با استفاده از الگوی ویکور، پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعي ايران، شماره 1. 
- مؤیدفر، س. اسحاقی، س. (1397). نوزایی شهری رویکردی نوین جهت احیا و ارتقا کیفیت زندگی در بافت تاریخی (نمونه موردی: محدوده میدان امام علی (ع) اصفهان و بافت پیرامون آن)، مچله پژوهش و برنامه ریزی شهری.
- مؤیدفر، س. (1397). ارزیابی فضاهای گردشگری شهر یزد با تاکید بر بحران های گردشگری، نشریه گردشگری شهری، آبان 97
- مؤیدفر، س. رفیع، س. (1397). برنامه ریزی ایجاد فضاهای امن شهری با تاکید بر توسعه گردشگری، نمونه موردی: بافت تاریخی میبد، مجله توسعه فضای شهری مشهد.
- توکلی، ن.، مؤیدفر، س.، ذاکریان، م. (1396). نقش سازمانهای مردم نهاد و تشکل های مردمی در بازآفرینی بافت¬های فرسوده شهری نمونه مطالعاتی (محله مهدیه واقع در ناحیه غرب شهرکرد)، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات برنامه¬ریزی سکونتگاه¬های انسانی

- شهری زاده، ص.، مؤیدفر، س. (1396). برنامه ریزی راهبردی شهر دوستدار کودک با تأکید بر خلاقیت کودکان (نمونه موردی: شهر یزد)، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، مقاله 10، دوره 8، شماره 28، بهار 1396، صفحه 186-171.

- صفرآبادی، ا.، یوسفی، ا. و مؤیدفر، س. (1395). مقاصد نوظهور گردشگری شهری با تاکید بر جاذبه های اجتماعی فرهنگی قومیت، نمونه موردی: شهر کرمانشاه، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری، سال ششم، شماره نوزدهم، تابستان 1395، 168-141.
- صفرآبادی، ا.، مؤیدفر، س. و وارثی، ح. ر. (1395). رویکردهای توانمندسازی مناطق حاشیه ای شهری موردشناسی: سکونتگاه غیررسمی حسن آّباد یزد، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای، 19، 230-217.
- مؤیدفر، س.، تقوائی، م. (1394). بررسی رابطه مدیریت بحران و سازماندهی فضایی و امنیت در گردشگری (مطالعه موردی: شهر یزد)، فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 13.
- زنگی آبادی، ع.، مؤیدفر، س. و غفورزاده، م. (1394)، 3 (9)،  ارزیابی باززنده سازی بافت های قدیم شهری در راستای توسعه پایدار (شهر یزد)، فصلنامه مطالعات برنامه ریزی شهری، 159-131.
-  مؤیدفر، س.، ضرابی، ا. (1394). برنامه ریزی راهبردی توسعه خدمات الکترونیک در شهر یزد. نشریه معماری، طراحی و برنامه ریزی شهری آرمانشهر، 13.
- مؤیدفر، س.، تقوائی، م. و زنگی آبادی، ع. (1393). تبیین امنیت گردشگران با تأکید بر مؤلفه های مدیریت بحران گردشگری (مطالعة موردی: فضاهای گردشگری شهر یزد)، مجله پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، 2 (7)، 24-1.
- سرائی، م. ح.، مؤیدفر، س. و صبائی مهر، م. (1392). تعیین درجه آسایش بر اساس ویژگی¬های معماری- اقلیمی شهرهاي مناطق خشک: شهریزد. مجله جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای قشم، 4، 38-23.
- محمدی، ج.، مؤیدفر، س.و صفرآبادی، ا. (1392). شهر اسلامی، شهری ورای گنبد و مناره. فصلنامه شهر ایرانی- اسلامی، جهاد دانشگاهی تهران، 9، 45-25.
- سرائی، م.ح.، مؤیدفر، س.و بیرانوند زاده، م. (1392). ارزیابی تطبیقی تحولات ساختاری و عملکردی شهر یزد ناشی از پیوستگی روستاهای ادغام شده. نمونه موردی: روستاهای خیرآباد و عیش آباد. نشریه معماری، طراحی و برنامه ریزی شهری آرمانشهر، 11.
- محمدی، ج.، مؤیدفر، س. (1391). ارزیابی تطبیقی وضعیت شاخص های شهر سالم در شهرهای مناطق خشک (شهر اردکان). مجله جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای قشم، 3 (4)، 54-37.
- وارثی، ح. ر.، مؤیدفر، س. (1391). برنامه ریزی راهبردی توریسم پایدار در مناطق خشک (نمونه موردی: شهر یزد). فصلنامه علمی- پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، 15 (5)، 39-19.
- زنگی آبادی، ع.، مؤیدفر، س. (1390). رویکرد بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده: برزن شش بادگیری شهر یزد. نشریه معماری، طراحی و برنامه ریزی شهری آرمانشهر، 5 (9)، 319-297.
- علیجانی، ب.، مؤیدفر، س. و صبائی مهر، م. (1389). بررسی تغییرات اقلیمی شهر یزد در رابطه با توسعه شهری و منطقه ای. مجله پژوهش و برنامه ریزی شهري دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، 1 (3)، 58-41.
- سرائی، م.ح.، مؤیدفر، س. (1389). بررسي ميزان پايداري توسعه در شهرهاي مناطق خشك با تأكيد بر مؤلفه هاي زيست محيطي: شهر اردكان. مجله جغرافيا و برنامه ريزي محيطي اصفهان، 21 (1)، شماره 37، 76-47.
- تقوائی، م.، مؤیدفر، س. و گودرزی، م. (1388). بررسي علل كاهش جلب مشاركت شهروندان در اداره مناطق شهري( نمونه موردي منطقه 3 شهر شيراز). مجله مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای دانشگاه اصفهان(Journal ofApplied Sociology)، 21 (3)، شماره 39، 20-1.
- سرائی، م.ح.، مؤیدفر، س. (1387). گويه هاي اجتماعي- اقتصادي توسعه پايدار شهري در شهرهاي مناطق خشك: شهر اردكان. فصلنامه علمي -پژوهشي تحقيقات جغرافيايي اصفهان،  23 (3)، شماره 90، 65-39.

توسط : moayedfar | تاریخ : 1395/09/22 | نظرات

مقالات کنفرانسی

- مویدفر، س. صبائی مهر، م. (1398). ارزیابی خرد اقلیم های شهری در شهرهای کویری با رویکرد شهر پایدار (نمونه موردی: شهر یزد). دومين كنفرانس بين المللي عمران، مديريت و توسعه شهري در ايران، دانشگاه تهران.
- مویدفر، س. (1398). ارزیابی اکوتوریسم پایدار بیابان لوت در توسعه منطقه شرق کشور، اولين كنفرانس بين المللي گردشگري بيابان لوت:فرصتهای محلی و بین المللی، دانشگاه بیرجند.
- مؤیدفر، س. فاطمی، م. (1397).ارزیابی توسعه گردشگری پایدار در مناطق کویری (منطقه یزد)، پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، یزد، دانشگاه یزد.
- مؤیدفر، س. (1397).  جستاری بر تحولات تاریخی ساختار کالبدی گذرهای شهرهای اسلامی: شهر یزد. نخستین کنفرانس ملی شهری ایرانی اسلامی، تهران، دانشگاه خوارزمی، ارائه بصورت سخنرانی.
- مؤیدفر، س. (1397). ارزیابی سازمان¬یابی فضایی سیستم¬های شهری کشور ایران با تأکید بر نقش اقلیم در دوره 1390-1335. کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، تبریز، دانشگاه تبریز، ارائه بصورت سخنرانی.
- عباسی بروجنی، ز. مؤیدفر، س. استقلال. ا. (1397). توسعه میان افزای بافت فرسوده شهری با رویکرد گردشگری (محله زینبیه اصفهان). کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، تبریز، دانشگاه تبریز، ارائه بصورت سخنرانی.
- رفیع، س. مؤیدفر، س. (1396). توسعه گردشگری در بافت تاریخی میبد با تاکید بر امنیت. اولین همایش ملی یزد، میراث جهانی، یزد، دانشگاه آزاد اسلامی یزد، ارائه بصورت سخنرانی.
- اعراب شیبانی، م. رضایی، م.ر. مؤیدفر، س. (1396). شهر هوشمند و تحقق توسعه پایدار شهری . پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، برج میلاد، ارائه بصورت سخنرانی.
- بابائی ندوشن، م. مؤیدفر، س. (1396). بهره مندی از کاربریهای مختلط شهری در شهرسازی نوین در راستای حرکت به سمت توسعه پایدار. پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، برج میلاد، ارائه بصورت سخنرانی.

- مؤیدفر، س. (1396). ایمن¬سازی مناطق شهری با تأکید بر پدافند غیرعامل (منطقه 6 تهران)، سومین همایش ملی پدافند غیرعامل در عمران، معماری و توسعه شهری پایدار، شیراز.
- بیاتی، م؛ مؤیدفر، س. (1396). برنامه¬ریزی مدیریت بحران در فضاهای شهری شهرکرد با رویکرد پدافند غیرعامل و مدل سوات، سومین همایش ملی پدافند غیرعامل در عمران، معماری و توسعه شهری پایدار، شیراز.
- مسیحی، ش؛ مؤیدفر، س. و استقلال، ا. (1396). برنامه ریزی توسعه کالبدی بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز با رویکرد مشارکتی، دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و طراحی شهری، بانکوک.
- شجاعی حسن لنگی، ا؛ مؤیدفر، س. و کلانتری خلیل آباد، ح. (1396). بررسی چالش¬های زیست محیطی شهرهای ساحلی با رویکرد توسعه پایدار ( مطالعه موردی: شهرساحلی بندرعباس)، چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، تهران.
- ارجمند، م؛ ذاکریان، م. و مؤیدفر، س. (1396). مؤلفه های آسیبپذیری شهری از منظر پدافند غیرعامل، دومین کنفرانس ملی شهرسازی، معماری، عمران و محیط زیست، لرستان.

- ارجمند، م؛ ذاکریان، م. و مؤیدفر، س. (1396). تجارب داخلی و جهانی دفاع شهری از منظر پدافند غیرعامل، دومین کنفرانس ملی شهرسازی، معماری، عمران و محیط زیست، لرستان.
- مؤیدفر، س. (1395) ارزیابی امنیت بخشی بازارچه های مرزی در راستای توسعه پایدار مناطق مرزی (نمونه موردی: بازارچه های مرزی سیستان و بلوچستان)،نهمین کنگره انجمن ژئوپولتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و مناطق مرزی ایران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.
- صفری ازان اخاری، م.، کلانتری خلیل آباد، حسین. و مؤیدفر، س. (1395). بررسی اهمیت مدیریت شهری در تحقق پذیری شهر خلاق، دومین کنفرانس نوآوری های اخیر در عمران، معماری و شهرسازی، تهران.
- صفری ازان اخاری، م.، کلانتری خلیل آباد، حسین. و مؤیدفر، س. (1395). بررسی تأثیر تحقق شهر خلاق بر اشتغالزایی در مناطق پانزده گانه شهر اصفهان، دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، تبریز.
-غلامرضایی، ض.، امیری، ع. و مؤیدفر، س.  (1395). ارزیابی سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی استان یزد با استفاده از تکنیک تاپسیس، کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست.
-کاظمیه نسب پور، ش.، مؤیدفر، س. و ذاکریان، م. (1394). تدوین چارچوب مداخله در کالبد بافت تاریخی با تاکید بر محور گردشگری، دومین همایش ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه پایدار.
- وزیری، ح.، مؤیدفر، س. و ذاکریان، م. (1394). برنامه¬ریزی راهبردی توسعه شهری، گامی به سوی توسعه پایدار شهری(مطالعه موردی: شهر مهریز)، دومین همایش ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه پایدار.
- وزیری، ح.، مؤیدفر، س. و ذاکریان، م. (1394). اولویت بندی راهبردهای توسعه پایدار باغشهر مهریز با استفاده از مدل QSPM، دومین همایش ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه پایدار.
- مؤیدفر، س.، حیدری، یاسر. و غفورزاده، م. (1394). تحلیل فضایی رکود کالبدی- فضایی و عملکردی محلات شهری؛ مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر یزد، همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران.
- وزیری، ح.، مؤیدفر، س. و ذاکریان، م. (1394). برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار شهر مهریز با تاکید بر مدل IE و QSPM ، همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران.
- وزیری، ح.، مؤیدفر، س. و ذاکریان، م. (1394). ارزیابی توسعه گردشگری شهر مهریز با رویکرد توسعه پایدار، همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران.
- مؤیدفر، س. ، سرائی، م.ح. و غفورزاده، م. (1393). تحلیلی بررویکردها و ارزشهای منظر در الگوهای برنامه ریزی شهری، کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار.
- مؤیدفر، س. ، غفورزاده، م.، درخشان فر، ص. و پاکاری، ح. (1393).ارزیابی نقش مشارکت شهروندان در ارتقاء منظر شهری،مطالعه ی موردی: شهر یزد، کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار.
- مؤیدفر، س. ، غفورزاده، م.، درخشان فر، ص. و حسینی، س. م. (1393). ارزیابی نقش مشارکت های فرهنگی در توسعه شهری پایدار،مطالعه ی موردی: شهر یزد، کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار.
- مؤیدفر، س. ،شکراللهی، ا. و شهبازی، ع. (1393).تأثیرات شهرسازی بر روی آیین زرتشتی (مطالعه موردی: برج خاموشان شهر یزد)، همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی، مباحث تئوری و پژوهش های کاربردی، اسفند 1393، تهران.
- محمودی، م. ص.، مؤیدفر، س.(1393). طراحی فضاهای شهری با تأکید بر بهسازی میادین و بافت های پیرامون (نمونه موردی: فلکه گاز شیراز)، کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار.
- مختاری، ف.، بابائی، م.، گودرزی، ن. و مؤیدفر، س. (1393). بهره گیری از انرژی خورشید، شیوه موثر پایداری در معماری ایران، اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی.
- مؤیدفر، س.، اردلانی، ر. (1392). توسعه پایدار نواحی گردشگری روستایی با تاکید بر خانه های دوم با استفاده از مدل سوات، دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین.
- فدائی، ف.، حمزه نژاد، م. و مؤیدفر، س. (1392). امکان سنجی تحقق معیار های کالبدی شهر اسلامی بر بافت شهرهای جدید (نمونه موردی: شهر گلبهار)، همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری.
- مؤیدفر، س. ، یوزباشی، ا. (1392). احیا بافت های فرسود ه شهری با رویکرد مشارکتی(نمونه موردی،شهر آبسرد استان تهران)، همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری.
- مؤیدفر، س. ، اردلانی، ر. و سراجی، سروه. (1392). تاثیرات جهانی شدن بر توسعه شهری و بحران های اجتماعی کلانشهرها (نمونه موردی: مجموعه شهری تهران)، دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی.
- مؤیدفر، س.، بیرانوندزاده، م. (1390). برنامه ریزی توسعه مساکن روستایی بر اساس عوامل اقلیمی: روستاهای یزد، اولین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روستایی.
- مؤیدفر، س.، سرائی، م.ح. و بیرانوندزاده، م. (1389). مطالعه راهبردي جاذبه هاي اكوتوريستي جنوب شرق ايران: سيستان و بلوچستان، چهارمين كنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام، دانشگاه سيستان و بلوچستان.
- مؤیدفر، س.، سرائی، م.ح. و بیرانوندزاده، م. (1389). صنعت گردشگری گامی نوین در جهت توسعه منطقه ای: سيستان و بلوچستان، چهارمين كنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام، دانشگاه سيستان و بلوچستان.
- مؤیدفر، س.، امیدوار، ک.، صبائی مهر، م. و بیرانوند زاده، م. (1389). بررسي و تحليل نقش اقليم در توسعه مساكن روستايي مناطق خشك: شهر يزد، كنفرانس بين المللي سكونتگاههاي روستايي ، بنياد مسكن انقلاب اسلامي.
- مؤیدفر، س. (1388). نقش مشاركت مردم و شوراها در مديريت شهري، اولين همايش برنامه ريزي شهري، ضرورتها و ارائه راهكارها، استانداري لرستان.
- مؤیدفر، س. (1388). بررسي جايگزيني كاربري مناسب براي پايانه مسافربري يزد، اولين همايش برنامه ريزي شهري، ضرورتها و ارائه راهكارها، استانداري لرستان.
-مؤیدفر، س.، سرائی، م.ح. و صبائی مهر، م. (1387). بررسي بحران خشكسالي با استفاده از مدل اسكالوگرام (مورد: شهر يزد)، سومين همايش مقابله با سوانح طبيعي، دانشگاه تهران.
- میرحسینی، م.، مؤیدفر، س. و وکیلی فرد. (1387). بررسي شاخصهاي اجتماعي – اقتصادي مديريت ريسك در كلان شهرها، دومين كنگره خاورميانه اي مديريت ريسك.

توسط : moayedfar | تاریخ : 1395/09/22 | نظرات

سوابق تدریس


- دانشگاه یزد: دروس نقشه خوانی، مبانی جغرافیای شهری، جغرافیای جمعیت، روابط متقابل شهر و روستا، کاربرد جی ای اس در برنامه ریزی شهری و روستایی، جغرافیای شهرهای کوچک و میانی، توسعه پایدار شهری، اکولوژی شهری، کارگاه برنامه ریزی شهری، طرح های هادی روستایی، اصول و مبانی برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای، شهرنشینی و دگرگونی در نواحی روستایی، مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی، کاربرد آمار و اطلاعات در برنامه ریزی شهری، تکنیک های برنامه ریزی شهری، تکنیک های برنامه ریزی ناحیه ای، حقوق و قوانین شهری، جغرافیای گردشگری
- دانشگاه پیام نور: دروس مربوط به رشته مدیریت جهانگردی
- دانشگاه فنی وحرفه ای حضرت رقیه: زبان تخصصی معماری و شهرسازی
- دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد: دروس کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی- برنامه ریزی شهری شامل: مدلها و تکنیکهای برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی کاربری زمین، برنامه ریزی مسکن، مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی، تنظیم شرایط زمین، مدیریت بحران و بازسازی پس از حوادث ، مبانی هنر و معماری
- دانشگاه  میبد : دروس گروه ایرانشناسی و جغرافیا

توسط : moayedfar | تاریخ : 1395/09/22 | نظرات

راهنمایی/ مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد

- حمیده وزیری،" برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار شهری (نمونه موردی: شهر مهریز)" ،راهنمایی
- یاسمن کرمی، " برنامه ریزی راهبردی ایجاد شهر سالم در شهرهای جدید ایران (نمونه موردی: شهر جدید بهارستان)" ،راهنمایی
- صدف شهری زاده "برنامه ریزی توسعه شهر دوستدار کودک در راستای ارتقاء خلاقیت کودکان (شهریزد) "، راهنمایی
- شیرین کاظمیه، " تحلیل ساختارفضایی بافت های تاریخی شهری با تاکید بر محور گردشگری (نمونه موردی شهر مهریز)" ، راهنمایی
- احسان جاوید، " ارزیابی تاثیر صنعت گردشگری بر کاربری اراضی شهری (نمونه موردی شهریزد)"، راهنمایی
- شیدا مسیحی، " برنامه ریزی توسعه پایدار بافت فرسوده شهری با رویکرد CDS  ( نمونه موردی : منطقه پنج شهر اهواز)"، راهنمایی
- محمد ناصحی، " برنامه¬ریزی توسعه محلات تاریخی شهر مشهد با رویکردتوسعه پایدار محله¬ای( نمونه مطالعاتی : محله سرشور شهر مشهد ) "، راهنمایی
- سمانه رفیع، " برنامه ریزی ایجاد فضاهای امن شهری با تاکید برپیاده مداری و توسعه گردشگری (بافت تاریخی میبد) "، راهنمایی
- زهرا شجاعی، " برنامه ریزی ایجاد بوم شهر پایدار در شهر های ساحلی (نمونه موردی: شهر بندرعباس) "، راهنمایی
- حمید طبسی، " قابلیت سنجی ارتقا پیاده مداری در محلات قدیم شهری (نمونه موردی: محله یوسف آباد تهران)"،  راهنمایی
- نجمه توکلی، "نقش تشکل های مردمی و سازمان های مردم نهاد دربازآفرینی پایدار شهری نمونه موردی:  (محلات ناحیه غرب شهرکرد) "، راهنمایی
-  زهرا روشندل، "آفرینش فضاهای آموزنده برای کودکان نمونه موردی (پارک آموزشی _ فرهنگی شهرستان آباده)"، مشاوره 
- یگانه طباطبائی، " طراحی گره های شهری با تاکید بر ارتقا سرزندگی (نمونه موردی: تقاطع چهارراه خیام و سجاد مشهد) "، مشاوره
- محمد مهدی ارجمند، "برنامه ريزى ايجاد شهر ايمن در مناطق شهرى با رويكرد پدافند غير عامل نمونه موردى : منطقه 6 تهران "، مشاوره
- امیر محمد صفری، "برنامه ریزی شهر خلاق با رویکرد توسعه گردشگری در کلانشهر اصفهان" مشاوره
- امرا... دشتی، "نقش مدیریت شهری در بافتهای مسئله دار با رویکرد بازآفرینی پایدار شهری (نمونه موردی: محله¬ی مهدیه واقع در شهرکرد)،  مشاوره


توسط : moayedfar | تاریخ : 1395/09/22 | نظرات
- مؤیدفر، س. گلشیری اصفهانی، ز. (1395). بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه اقتصادي و زیرساختی در روستاهاي بخش گندمان، شهرستان بروجن، فصلنامه پژوهش هاي نوین علوم جغرافیایی، معماري و شهرسازي.