مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها

  • زارعی محمودآبادی، محمد؛ فلاح، حسین؛ زارعی محمودآبادی، حسن؛ (1395). "راهکارهای نيل به چابكي در سازمان آموزش فني و حرفه اي (مطالعه موردی: اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان یزد)"، پنجمین همايش ملي و چهارمین همایش بین المللی مهارت آموزي و اشتغال، تهران، 18 مرداد.
  • ردایی، علیرضا؛ زارعی محمودآبادی، محمد؛ رضوي محمودآبادي، سيدمحمدجواد؛ طحاری مهرجردی، محمدحسین؛ (1392). "تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی ورزشی در کشور (مطالعه موردی: اداره کل ورزش و جوانان استان یزد)"، دومین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه پیام نور خوانسار، 18 و 19 اردیبهشت.
  • عزیزی یوسف‌وند، رقیه؛ زارعی محمودآبادی، محمد؛ وقارفرحناک، اسد؛ عزیزی یوسف‌وند، علیرضا؛ (1392). "بررسی اثر مدیریت ریسک بر کارآیی بانک‌های خصوصی (مطالعه موردی بانک انصار شعب استان گیلان)"، کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، تهران، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما، 8 و 9 بهمن ماه.
  • ردایی، علیرضا؛ زارعی محمودآبادی، محمد؛ طحاری مهرجردی، محمدحسین؛ (1392). "مدیریت دانش و نقش آن در عرصه خدمات پزشکی"، دومین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه پیام نور خوانسار، 18 و 19 اردیبهشت.
  • مشبکی، اصغر؛ زارعی محمودآبادی، محمد؛ (1391). "شناسايي و رتبه‌‌بندي عوامل مؤثر بر افزايش کارآمدي توليد ملي و ارائه‌ي راهکارهاي پيشنهادي با رويکرد مدل تعالي سازماني (EFQM) (مورد: شركت‌هاي تعاوني استان يزد)"، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی؛ 23 و 24 شهریور.
  • طحاری مهرجردی، محمدحسین؛ موسوی بصری، سیدمسلم؛ فاضل یزدی، علی؛ زارعی محمودآبادی، محمد؛ دهقان هراتی، شهین؛ (1391). "ارزیابی کارآیی و رتبه‌بندی عملکرد بخش تحقیق و توسعه ایران در مقایسه با کشورهای منطقه بر اساس رویکرد ناپارامتریک"، همایش نخستین اجلاس مدیران تحقیق، توسعه و فناوری کشور (R&D)، 28 و 29 بهمن ماه 1391، هتل المپیک تهران.
  • سعیدا، سعید؛ طحاری مهرجردی، محمدحسین؛ زارعی محمودآبادی، محمد؛ نمدی، جواد؛ زارع، محسن؛ (1388). "بررسی نقش و عوامل مؤثر بر استرس شغلی در محیط کار و ارائه راهکارهای عملی در جهت کاهش آن (مطالعه موردی: کارخانه تولیدی سیمان تهران)"، دومین کنفرانس بین‌المللی سلامت، ایمنی، محیط زیست (HSE)؛ 10 و 11 آبان، تهران- ایران.

توسط : zarei.m | تاریخ : 1395/09/05 | نظرات