نشان ها و جوایز علمی

  • برگزیده دومین جشنواره آثار پژوهشی برتر در حوزه بهره­ وری؛
  • دارای مدرک صلاحیت مدرسی از دانشگاه تربیت مدرس؛
  • رتبه اول دوره کارشناسی؛
  • رتبه اول دوره کارشناسی ارشد.

توسط : zarei.m | تاریخ : 1395/09/05 | نظرات