اداره امور خوابگاه ها

اداره امورخوابگاهها یکی از مهمترین و حساس ترین اداره های تحت پوشش مدیریت خدمات دانشجویی بوده و وظیفه اصلی آن برنامه ریزی برای ارائه خدمات خوابگاهی برای دانشجویان غیربومی درچهارچوب مقــــررات موجود می باشد.

اهداف
- اهتمام به ایجاد مدیریت نظام‌مند با برنامه‌ریزی دقیق .
- بهره‌گیری از مشارکت فعال دانشجویان در جهت حفظ و نگهداری خوابگاهها و ارتقاء سطح اخلاقی و رفتاری دانشجویان در خوابگاه.
- شناخت و پاسخگویی سریع به نیازهای متنوع و کمتر شناخته شده دانشجویان در حدود امکانات و مقدورات دانشگاه براساس نظرسنجی‌ها و یافته‌های پژوهشی انجام شده در سطح خوابگاهها.
- اتخاذ تدابیر مناسب برای رفع تنش‌ها و تأمین محیطی امن و ایجاد رابطه عاطفی با دانشجویان و کوشش در جهت رعایت حریم فردی و اجتماعی دانشجو.

توسط : admin | تاریخ : 1394/10/18 | نظرات